• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki i pakowania wynosi minimum 19 zł netto. zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

Kasy fiskalne online - wymiana do 30.06.2021 r

 

Prowadzisz działalnośc usługową w zakresie:

- fryzjerstwa
- kosmetyki i kosmetologii
- medycyny lub stomatologii
- prawa
- fitness
- budownictwa?

Przeczytaj koniecznie poniższe informacje.

 

OBOWIĄZKOWA

WYMIANA STARYCH URZĄDZEŃ FISKALNYCH

NA NOWE KASY, tzw. ON-LINE

2021

 

 

W dniu 1 maja 2019 r. w Ustawie od Podatku od Towarów i Usług  wprowadzony został obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących on-line dla wybranych grup podatników, określonych przez Ministerstwo Finansów jako grupy wrażliwe – szczególnie narażonych na nieprawidłowości w odprowadzaniu podatków. W art. 145b, Ust. 1 Ustawy VAT wskazane zostały trzy daty graniczne, do których wybrani podatnicy ostatecznie mogą korzystać ze starego urządzenia – cały proces wymiany miał zostać zakończony w 2020 r, lecz ze względu na pandemię, został przedłużony do połowy 2021 r.  

Pierwsze,  najmniej  liczne  grupy  podatników  (stacje  paliw,  warsztaty  samochodowe i wulkanizacyjne)  zobowiązane  zostały  do  wymiany  kas  do  końca  2019 r.,  czego  skutkiem było  zainstalowanie  w  Polsce  niemalże  150.000  nowych  kas  on-line  pomiędzy  1  maja a 31 grudnia 2019 r.

Kolejną grupą zobowiązaną do wymiany urządzeń do końca 2020 r. byli podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, krótkotrwałym zakwaterowaniem oraz sprzedażą paliw.

W roku 2021 liczba podmiotów, które mają wymienić stare kasy na rozwiązania on-line jest co najmniej kilkukrotnie wyższa niż ilość podmiotów zobligowanych do ich stosowania w  roku 2020.  Fakt  ten  wynika  zarówno  z  większej  ilości  wrażliwych  grup  podatników wskazanych  w  Ustawie,  jak  i  skumulowaniu  wymiany  kas  w  jednym  roku  wśród  firm, które nabyły starsze urządzenia począwszy od 2011 roku.

Art.  145b,  Ust.  1,  pkt  3)  Ustawy  VAT  w  pierwszej połowie 2021 r. obliguje  do wymiany  starszych urządzeń na on-line podatników, którzy świadczą usługi:    

a) fryzjerskie,

b) kosmetyczne i kosmetologiczne,

c) budowlane,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawnicze,

f)  związane  z  działalnością  obiektów  służących  poprawie  kondycji  fizycznej    wyłącznie

Należy zwrócić uwagę, że poza wyżej ogólnie wskazanymi grupami podatników mogą pojawić się podmioty, u których występuje obowiązek wymiany starego urządzenia na rozwiązanie on-line, mimo iż ich podstawowa działalność nie mieści się w zdefiniowanych kręgach.

Przykładem mogą firmy produkujące meble, które montując je jako zabudowa stała  w  mieszkaniach  klientów    prawdopodobnie  firmy  te  zostaną  zaliczone  do  grupy wrażliwej jako podatnicy świadczący usługi budowlane. Wątpliwości na pewno będzie więcej, a każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Jeśli podatnik, zaliczony do grupy wrażliwej, wywiąże się z terminowej wymiany starszego urządzenia na on-line, wówczas zgodnie z art. 111, Ust. 4 Ustawy VAT uprawniony będzie do  uzyskania  odliczenia  w  kwocie  700    z  Urzędu  Skarbowego  za  zakup  i  instalację każdej wymienionej kasy. Ponadto podatnicy, którzy będą wymieniali kasy nabyte w ostatnich trzech latach nie będą zobligowani do zwrotu poprzednio uzyskanej ulgi (również 700 zł) za przedterminową likwidację starego urządzenia. Odliczenie  z  Urzędu  Skarbowego  przysługuje  podatnikom  za  wymieniane  urządzenie - oznacza to, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, po  zakończeniu  używania  starego  urządzenia  należy  niezwłocznie  dokonać  jego formalnej  likwidacji.  Czynność  ta,  polegająca  na  wykonaniu  odczytu  zawartości  pamięci fiskalnej,  dokonywana  jest  przez  serwis  opiekujący  się  dotychczasową  kasą.  Później sporządzany  jest  protokół  podpisywany  przez  podatnika  i  serwis,  który  w  terminie  5  dni składa podatnik w swoim Urzędzie Skarbowym.

Po dokonaniu wszelkich formalności, związanych z wymianą kasy na nową on-line, podatnik nie  musi  czekać  na  uzyskanie  ulgi  do  wyznaczonej  daty  granicznej.  Odliczenie  700  zł podatnik  może  otrzymać  już  w  miesiącu  następującym  po  dacie  wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego na kasie on-line.

Celem wyjaśnienia wszelkich  wątpliwości związanych  z obowiązkiem wymiany starych  kas na nowe on-line proponujemy kontakt ze swoim Księgowym, Urzędem Skarbowym lub infolinią Krajowej Informacji Podatkowej, tel.: (22) 330 03 30. Zapraszamy również do kontaktu z dobrymi serwisami – członkami Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej – ich  pracownicy  powinni  udzielić  Państwu  obszernych  informacji.  Proszę  mieć  jednak  na uwadze,  że  osoby  te  nie    Doradcami  Podatkowymi,  a odpowiedzialność  za  ostateczne decyzje spoczywa na Przedsiębiorcy.

Uwzględniając  ustalony  obowiązek  jednoczesnego  rozpoczęcia  rejestrowania  sprzedaży na  nowych  kasach  przez  bardzo  wiele  podatników    rekomendujemy  szybkie  podjęcie stosownych działań. Dzięki temu nie będziecie Państwo narażeni na braki urządzeń – tak jak było  w  latach:  2011,  2013  i 2015.  Trzeba  mieć  na  uwadze,  że  w  tamtych  latach  sprzedaż urządzeń była kilkukrotnie niższa niż planowana na rok 2021.

Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

18 stycznia 2022

Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rząd przedstawił plany obniżki stawek podatku VAT m.in. na wybrane produkty spożywcze z 5% na 0%. ...

22 grudnia 2021

Zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy,

iż w dniu 24.12.2021 (Wigilia) 

Elpro pracuje w godzinach 8-13

 

natomiast w dniu 31.12.2021 (Sylwester)

w godzinach 8-14

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Akceptujemy karty płatnicze